Düzce 1 Şubesi

Yeni ufuklardan yeni umutlara 433 bin 819 kere teşekkürler #EĞİTİMBİRSENSEVDADIR

Eğitim çalışanlarının özlük haklarını korumak, özgürlük alanlarını genişletmek amacıyla kurulduğumuz günden bugüne yüzlerce kazanımımızın yanı sıra insani konularda duyarlı, kültürel değerlerimize bağlı, her türlü vesayet odağına karşı duran tarzımıza her yıl eğitim çalışanlarının teveccühünü kazanıyor, her yıl Mayıs ayında imzaladığımız mutabakatlarda büyümeye devam ediyoruz.

137 bin 464 üye sayısı ile yetkiyi devraldığımız günden bu yana büyümemiz gittikçe artan bir ivme kazanmış ve emin adımlarla sürmüş, 15 Mayıs’ta tamamlanan son mutabakat rakamları itibariyle üye sayımız 433 bin 819’a ulaşmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nda imzaladığımız mutabakatla 396 bin 719, KYK ile imzaladığımız mutabakatla 4 bin 345, üniversitelerde imzaladığımız mutabakatlar neticesinde 32 bin 755 toplamda ise 433 bin 819 üye sayısına imza atarak Türkiye’nin her yıl büyüyen sendikası olma özelliğimizi de devam ettirdik.

Eğitim çalışanlarının haklarını savunan, hukukunu koruyan, eğitim politikalarının belirlenmesinde hazırladığı raporlarla aktif rol oynayan, üyelerinin ve herkesin fikir ve inanç hürriyeti için çabalayan, her türlü zulme ve haksızlığa karşı mücadele eden, mazlumdan ve adaletten yana tavır koyan, ilkeli duruş kararlı yürüyüşle eğitim çalışanlarından gördüğümüz teveccüh, aldığımız destek hem büyüklüğümüzün hem de sorumluluğumuzun büyüklüğünün göstergesidir.

1992’de 14 inanmış adamın hayat bulan ideali önce düşünceye evrilmiş sonra fikirden aksiyona geçmiş, birlikten sendikaya dönüşmüştür. İnanan ve adanan insanların örgütlü mücadelesiyle zirveye yerleşmiş, zirveden yeni ufuklara erişmiş, 433 bin 819 üyesiyle yeni ufuklardan yeni umutlara yelken açmıştır.

Ulaştığımız bu güç, sorumluluğumuzun ağırlığının ve hedeflerimizin büyüklüğünün eğitim çalışanları nezdinde tescilidir. Birliğimizden ve kardeşliğimizden aldığımız bu güçle çağın küresel sorunlarına karşı coğrafi sınırları aşacak, küresel sorunlara evrensel çözümler önerecek, yeni umutlara ilham olacak, emeğin değerini bulması, çalışma hayatının saygınlığının artması için dünya emek örgütlenmeleriyle işbirliğimizi devam ettireceğiz.

Tüm bunları yaparken kuruluş ilkelerimize bağlı kalarak ilk günkü amaç ve heyecanımızdan sapmaksızın aynı doğrultuda, esası ayrıntıda yitirmeyecek, özü biçimde kaybetmeyecek, amaçları araçlara değişmeyecek ve kalıcı olanı geçici olana feda etmeyeceğiz.

Gücümüz sayısal çokluğumuzdan önce haklılığımıza, haklılığımız ise savunduğumuz değerlerimize dayanmaktadır. Sendikamızın başarısı, ihmal etmeyen, sonraya bırakmayan, sorun çözücü, yüksek dayanışma duygusuyla el veren, omuz veren, gönül veren, zaman veren üyelerimizin sayesindedir. Bizim birliğimiz özlük hakları çerçevesiyle sınırlı bir birlik değil, akıl birliği, gönül, ruh, dava birliğidir. Eğitim-Bir Sen, bu duyguyla oluşan birliğin örgütlü ortaklığı, üst kimliği, ortak adresidir.

Başta Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan olmak üzere, genel başkanlarımız Niyazi Yavuz’a, Onursal Genel Başkanımız Ahmet Gündoğdu’ya, dünden bugüne tüm genel merkez yöneticilerimize, dünden bugüne tüm şube başkanlarımıza, ilçe temsilcilerimize, işyeri temsilcilerimize, gerçek gücümüz üyelerimize, sendikamıza emek, ömür ve gönül veren, ter döken herkese şükranlarımızı sunar, 433 bin 819 kere teşekkür ederiz.